Avís legal

 1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB.
  En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de caràcter personal, i el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t’informem que les dades reflectides en aquesta comunicació, seran incorporades a un fitxer responsabilitat del Gobamar JFJ, SL. (Des d’ara Gobamar) amb domicili social a; Ptge. Arenys, sn, Pol. Ind. Jordi Camp, 08403 Granollers, Barcelona, ​​amb NIF: B-60749686 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 27844, Foli 131, Fulla Nº B-125741, Inscripció 1. La finalitat d’aquest lloc web és la de generar contingut informatiu a disposició dels usuaris per crear canals d’informació, opinions i col·laboració.
  També pots contactar remetent un correu electrònic a info@gobamar.es, o bé trucant-nos al Tel. +34 (93) 846 39 65.

  2. OBJECTE
  El present AVÍS LEGAL regula els drets i obligacions de Gobamar i dels usuaris en relació a l’accés, navegació i utilització de la present web sense perjudici que Gobamar es reservi el dret a modificar, sense previ avís, el seu contingut, sent vigents les que es trobin publicades en el moment de navegació.
  Mitjançant la navegació, visualització i ús d’aquesta web adquireixes la condició d’usuari, i per tant implica per part teva l’acceptació expressa de totes les clàusules que indiquem en el present Avís Legal, així com la resta d’advertències o clàusules específiques que s’estableixin en les diferents seccions de la Pàgina.
  Pel que en cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, hauràs de abstenir d’accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts posats a la teva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.
  Gobamar podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.
  3. Accés al lloc web
  Com a usuari de la nostra web t’obligues a no utilitzar la pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, t’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.
  Gobamar actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació i continguts, no es fa responsable dels continguts que, en contra de les presents condicions, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud d’aquests.
  Gobamar podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari al que expressat en el present Avís Legal
  El contingut dels serveis oferts i el seu ús queden limitats a usuaris majors de 18 anys. Gobamar recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims. En cas que tingui lloc l’accés i registre per part d’un menor, es presumeix que aquest accés s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, Gobamar es reserva el dret a realitzar totes les verificacions i comprovacions consideri oportunes a això.
  Gobamar t’informa que hi ha programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.
  En cap cas Gobamar es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades pels usuaris, de manera que cada un d’aquests serà l’únic responsable que la informació facilitada a Gobamar resulti adequada, exacta, actualitzada i precisa o, en cas contrari, de les possibles conseqüències que puguin derivar de la manca de qualitat i veracitat de les dades.4. Propietat intel·lectual i industrial
  1.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de Gobamar, o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part d’aquests, i estan protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de Gobamar i es troba protegida per la normativa aplicable en matèria de propietat industrial i intel·lectual.
  2.- Tot el programari utilitzat en l’ús i desenvolupament del lloc web és propietat de Gobamar o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.
  3.- Les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen al lloc web són titularitat de Gobamar. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el Lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.
  4.- Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports són propietat de Gobamar, o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.
  5.- Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Lloc Web que es realitzi sense l’autorització de Gobamar, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, en cas de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual de Gobamar, sancionades per la legislació vigent.
  6.- Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.
  7- El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part seva.
  5. ENLLAÇOS O LINKS
  Igual que indicàvem anteriorment la nostra pàgina, a més dels enllaços sobre productes, pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Reiterem que les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de Gobamar, de manera que Gobamar no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que es puguin derivar.
  Gobamar recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i / o similars d’aquests llocs.
  En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de Gobamar ha de comunicar, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. Gobamar es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.
  6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
  Gobamar no actua cap manera com assessoria o consultoria sobre les matèries exposades en la present pàgina, ni recomana, ni garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i continguts que en ella es publica, ni tampoc respon per la utilitat que aquesta informació puguin generar en l’usuari, ja que la funció de Gobamar es limita a generar contingut informatiu posat a disposició dels usuaris per crear canals d’informació, opinions i col·laboració.
  Indistintament, Gobamar no serà responsable directa ni subsidiàriament:
  1. La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
  2. Els danys que es puguin causar en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
  3. Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  4. Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ella oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. Gobamar no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.
  A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:
  Dels continguts introduïts pel mateix, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviats a Gobamar per mitjà de la Pàgina o en la Pàgina.
  De la realització de qualsevol tipus d’actuació en les pàgines de tercers, o en aquesta pròpia.
  L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l’usuari podrà dur aparellada l’adopció de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, per part de Gobamar podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.
  Gobamar no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts
  7. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
  De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització de la nostra pàgina seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament abans de facilitar dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició en les seccions de la nostra pàgina.
  Gobamar adopta les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que conté per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats i administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura tallafocs d’estricte compliment.
  Podràs exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació medianteremitiendo un correu electrònic a: info@gobamar.es, indicant a la capçalera: PROTECCIÓ DE DADES.
  L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a Gobamar.
  8. POLÍTICA DE COOKIES
  De conformitat amb el que disposa la legislació vigent sobre l’ús de cookies, l’ús aquestes serà tractat de conformitat amb el que disposa l’apartat anomenat Política de Cookies existent en la present i, que tot usuari ha de llegir, acceptar i / o limitar durant la navegació, segons informa amb caràcter expressa el banner sobre cookies de la nostra web i la informació addicional que es mostren sobre l’ús de cookies en aquesta. Podent limitar l’usuari la descàrrega de COOKIES des de les opcions del navegador.
  9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
  El present Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent, que es serà d’aplicació en el no disposat en el present en matèria d’interpretació, validesa i execució. Gobamar i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se. En el cas que l’Usuari tingui el domicili fora d’Espanya, Gobamar i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​Espanya.