Política de privacitat

Gobamar JFJSL com a titular i gestor del lloc web que visites, exposa en aquest apartat la Política de Privacitat en l’ús, i sobre la informació de caràcter personal que l’usuari pot facilitar quan visiti o navegui per la pàgina web de la nostra titularitat.

En el tractament de dades de caràcter personal, Gobamar garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu Reglament, així com la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Pel que informa a tots els usuaris, que les dades remeses o subministrades a través de la present seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual el responsable d’aquest fitxer és: Gobamar JFJSL (En endavant Gobamar) amb NIF: B-60749686 i domicili social: Ptge. Arenys, sn, Pol. Ind. Jordi Camp, 08403 Granollers, Barcelona.

Gobamar es reserva el dret de modificar la present Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les seves activitats, sent vigent la que en cada moment es trobi publicada al nostre web.

QUALITAT I FINALITAT
En fer “clic” al botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, l’usuari declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun. L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En funció del formulari i / o correu electrònic al qual accedeixis, o facis arribar, la informació que ens facilitis s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació, de manera que acceptes expressament i de forma lliure i inequívoca el seu tractament amb acord a les següents finalitats:

  1. Les que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.
  2. Amb caràcter general, per a atendre les teves sol·licituds, consultes, comentaris, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a disposició dels nostres usuaris, seguidors o lectors.
  3. Per informar sobre consultes, peticions, activitats, productes, novetats i / o serveis; via e-mail, fax, WhatsApp, Skipe, telèfon proporcionat, comunitats socials (Xarxes Socials), i de la mateixa manera per a enviar-li comunicacions comercials a través de qualssevol altre mitjà electrònic o físic. Aquestes comunicacions, sempre seran relacionades amb el nostre tema, serveis, novetats o promocions, així com aquelles que siguin considerades del seu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o partners amb els que mantinguem acords de promoció comercial. Si és així, garantim que aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals. Sent en tot cas aquestes comunicacions realitzades per part de Gobamar, i sempre sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
  4. Elaborar perfils de mercat amb finalitats publicitàries o estadístics.
  5. Aquesta mateixa informació es pot oferir o remetre en fer-se seguidor dels perfils de Gobamar a les xarxes socials que enllacen aquest lloc web, de manera que en fer-te seguidor de qualsevol dels dos consenteixes expressament el tractament de les teves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, en compliment de les presents, així com de les condicions particulars i polítiques de privacitat d’aquestes. Si volen deixar de rebre aquesta informació o que aquestes dades siguin cancel·lats, pots donar-te de baixa com a seguidor dels nostres perfils en aquestes xarxes. A més, els seguidors en xarxes socials poden exercir els drets que la Llei els confereix, si bé, ja que aquestes plataformes pertanyen a tercers, les respostes als exercicis de drets per part de Gobamar quedaran limitades per les funcionalitats que permeti la xarxa social de què es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisis les condicions d’ús i polítiques de privacitat d’aquestes.
  6. BAIXA A SUBSCRIPCIÓ A NEWSLETTER I ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a ell va enviar de comunicacions comercials, o per ser baixa en els nostres serveis de subscripció, tan sols enviant un correu electrònic indicant la seva sol·licitud a: Info@gobamar.es indicant: BAIXA SUBSCRIPCIÓ GOBAMAR.

DADES DE TERCERS
En el cas que ens facilitis dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment del que disposa l’article 5.4. LOPD, declares haver informat a aquestes persones amb caràcter previ, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat de exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de Gobamar En aquest sentit, és de la seva exclusiva responsabilitat informar d’aquesta circumstància als tercers les dades ens cedirà, no assumint Gobamar cap responsabilitat pel incompliment d’aquest precepte per part de l’usuari.

EXERCICI DE DRETS
El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a Gobamar: Info@gobamar.es Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efecte de notificacions, fotocòpia del DNI I o Passaport.

MESURES DE SEGURETAT
Gobamar ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant això, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.